ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΣΚΥΒΑΛΛΩΝ

Αναλαμβάνουμε την περισυλλογή και μεταφορά απορριμμάτων  από Δημους, Κοινότητες, Δασονομεία ,Εθνική φρουρά και ιδιώτες.  Διαθέτουμε περισσότερα από 20 σκυβαλλοφόρα οχήματα μικρά και μεγάλα, η εταιρεία ανανεώνει διαρκώς τον εξοπλισμό της ούτως ωστε να πλυροί τις σχετικές νομοθεσίες.  Για την καλύτερη και γρήγορη συλλογή των σκυβάλλων έχει τοποθετηθεί στα σκυβαλοφόρα το ειδικό σύστημα "gps"όπου μπορεί η εταιρεία να ελέγχει τα δρομολόγια εν ώρα εργασίας.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ

Αναλαμβάνουμε την περισυλλογή και μεταφορά χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού και υγρών αποβλήτων με σκοπό την παράδοση τους σε αδειοδοτημένες εγκατάστασης επεξεργασίας.

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΚΥΒΑΛΟΔΟΧΕΙΩΝ/ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΟΥΓΑΡΩΝ

Αναλαμβάνουμε την επιδιόρθωση σκυβαλοδοχείων, καθαρισμών φουγάρων σε εστιατόρια και ξενοδοχειακές μονάδες.

 

ΠΛΥΣΙΜΟ

Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο κάδων με την χρήση εξειδικευμένου οχήματος.  Ο κάδος πλένεται μέσα στο όχημα έτσι οι ακαθαρσίες μένουν μέσα σε αυτό  και δεν μολύνετε το περιβάλλον.  Διαθέτει σύστημα θέρμανσης νερού μέχρι και 95 °C   και   αντλία   υψηλής   πίεσης  έως  300 bar.  Η πλύση και απολύμανση εξοντώνει την δυσοσμία. 

 

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΔΩΝ

Πώληση κάδων προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Μεγέθη κάδων που υποστηρίζονται: 120L, 140L, 240L, 660L, 1100L